Øvelse

Tjuvlyssna

Syfte:

Syftet är att öka sin förmåga att lyssna uppmärksamt, genom att rikta lyssnande mot omgivningen.

Uppgift:

Eleverna får i uppgift att välja en plats där det brukar finnas människor som samtalar; skolbussen, caféet, matsalen. Eleven ska vara själv och inte göra några anteckningar när tjuvlyssnandet börjar. Frågor som ställs för sig själv är: Vad är det som sägs? Hur sägs det? Hur upplever jag det som sägs? Anteckningar kan göras i efterhand. Nästa steg i lyssnandet är att endast iaktta kroppsspråket och dess betydelse i en kommunikativ situation.

Uppföljning:

Läraren poängterar vikten av anonymisering och leder därefter en diskussion om hur det fokuserade lyssnandet har gestaltat sig genom att inledningsvis ställa frågor om vilka störmoment som verkar finnas mellan talare och lyssnare och om synliga maktförhållanden finns.