Lektion

Argumentation

Hvad lærer vi?

 1. At bruge topik til at forbedre vores argumentation
 2. At bruge topik som analytisk redskab
 3. At genkende argumenter som påstande med belæg
 4. Om betydningen af gendrivelser
 5. Praktisk træning i argumentation

Forslag til struktur


1) Fælles
Se filmen med professor Jens Kjeldsen. Hvorfor er det vigtigt at have både argumenter og modargumenter i sin tale?


2) Fælles
Hvad er et argument? En påstand med et belæg. Der kan være mange belæg for samme påstand (se slides 3-5). 

3) Hvad er topik?
Topik betyder i virkeligheden ‘læren om steder’. Altså de steder, hvorfra vi henter belæg til vores påstande. Når vi arbejder med topik, kortlægger vi de mulige belæg for en påstand (se slide 6).

4) I par eller smågrupper
Lav øvelse med en topikliste (se slides 7-8). Tag fat i gruppernes hovedpointer/opfordring til handling fra sidste lektion (begge kan fungere som påstande). Alle udvælger en påstand og gennemgår den med topiklisten. Nu er de mulige argumenter kortlagt. 

5) Fælles
Introduktion til publikumsanalysen (se slide 9).

6) I samme par/små grupper
Arbejd med spørgsmålene:
 • Hvem er dit publikum? Vær så grundig som muligt.
 • Hvilke argumenter passer bedst til dit publikum?

7) Klassedialog
 • Hvilke argumenter var de bedste i forhold til publikumsanalysen?
 • Hvilke topoi passer bedst her?

8) Debatøvelse
Træk en topos


9) Fælles
Se Anna Bjerre Johansens tale fra Roskilde 2021. Video.
Gruppearbejde:
 • Hvad vil Anna Bjerre have sit publikum til at gøre?
 • Hvilke topoi bruges?
 • Hvem vil finde Annas argumentation overbevisende?
 • Hvad fungerer ellers godt, og hvad kunne vi forbedre i denne tale?
 • Hvad kan vi efterligne eller blive inspireret af til vores egne taler? (mesterlæreprincippet).

10) Find agumenter
Noter hver minimum tre argumenter, som I vil bruge i jeres tale.
Feedback fra resten af gruppen:
 • Hvad fungerer godt?
 • Kunne man argumentere ud fra et andet belæg/en anden topos? 

11) Debatøvelse
Pro et contra.