Lektion

Indledninger

Hvad lærer vi?

  • Repetition af appelformerne
  • At skrive en indledning
  • At lytte og at blive opmærksom på sin rolle som tilhører
  • At låne fra og spejle sig i andre gode talere

Forslag til struktur

1) Fælles
Kort repetition af appelformerne (hvis nødvendigt):
Patos: Mette Frederiksens undskyldning til Godhavnsdrengene
Etos: Kronprinsen for Røde Kors
Logos: Sundhedsstyrelsen om coronatest
 
2) Argumentationsøvelse
Etos-, logos- eller patosbriller.

 
3) Fælles diskussion
  • Hvad fungerer godt ved hver af de tre appelformer?
  • Hvornår kan de bruges i jeres taler?
4) Fælles
Se filmen om 'disposition'. Hvordan vil du indlede din egen tale?


5) Fælles
Læs indledningen til Thit Jensens tale.


"Frivilligt moderskab eller kultiveret forældrefølelse har jeg kaldt mit Foredrag. Det er et vanskeligt Emne at tale offentligt om, og det er min Pligt at vælge mine Ord med saa stor en Takt, at de ikke kan saare selv det blufærdigste Sind.

Og det er mine Tilhøreres Pligt at forstaa, jeg vil yde dem det bedste, jeg formaar, og er vi uenige, vil vi i hvert Fald hæderligt respektere hinandens særlige Overbevisning om og Tro paa, hvad der gavner vort Samfund mest.

Og ikke lade vore Sind forgifte af det, Politikere har forgiftet det danske Folk med, altid at se i den, som ikke er enig med En, en slet Person, man har Lov at tillægge de laveste Motiver.

Men naturligvis staar jeg her for at vinde Dem over til mine Anskuelser, hvis De ikke er det i Forvejen, det haaber jeg i hvert Fald, nogen at Dem er."

 Diskutér:
  • Ville denne indledning kunne bruges i dag? Hvorfor/Hvorfor ikke?
  • Hvad kan vi bruge ved indledningen? Hvad kan vi ikke bruge? Sproget? Tonen? Indholdet?

6) Fælles
Gode tips til indledninger (se slide 16).


7) Eksempler på indledninger
Se indledningen til Kristian Lutros tale fra Skamlingsbanken 2022 og Elise Wanviks tale fra finalen i ’Ta’ Ordet’ 2019: Min fitte er flot fra Ta ordet
  • Hvad fungerer godt ved Kristians og Elises måde at indlede på?
Olivia Kubasiak Kløvedal Reichs tale ved Klimapåmindelsen 2019
  • Hvordan bruger Olivia etos i sin indledning? 

8) I grupper
Skriv selv et udkast til en indledning, hvor I bruger etos- eller patos-appel. Tag gerne udgangspunkt i jer selv. F.eks: “Hver dag oplever jeg …”, “kender I det, at …”


9) Videoøvelse
Mundtligt eller ej?
Læs nu indledningen højt for gruppen. 


10) Lytteøvelse
Lyttemissioner.
Uddel evt. lyttemissioner, som i øvelsen her.