Undervisningsmateriale 

Undervisningsmaterialet til Nordisk Talefest er det samme som for Ta ordet! Materialet har samme mål i alle landene, men er tilpasset de respektive lands læreplaner og årshjul. Det er helt opp til hver enkelt skole hvordan dere ønsker å gjennomføre undervisningen og opplegget. Hvor mye tid dere bruker på prosjektet, og hvilket fokus som ligger til grunn for taleskrivingen varierer mellom skoler, klasser og studieretninger. Her følger imidlertid noen forslag til hvordan man kan legge opp undervisningen, ut fra hvor mange skoletimer dere setter av til å skrive og fremføre talene.

Introduksjon

Introduktion

Passer for: Elever på yrkesfag, hvor programfag opptar en stor del av timeplanen, og hvor norsktimene har et hovedsakelig muntlig fokus.

Time

Enkel innføring i Ta ordet! og retorikken

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Start skrivingen

Tid
1 time
Förberedelse
Ingen

Time

Elevene arbeider individuelt med talene

Elevene arbeider individuelt med talene

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Finn formen

Powerpose og den gylne middelveien

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Tid for tilbakemelding

Hvordan man gir god tilbakemelding, og hva man kan se etter mens andre fremfører.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen

Time

Valg av skolevinner

Elevene bak de seks beste talene fremfører på ny foran klassen/trinnet/skolen.

Tid
1 time
Forberedelse
Ingen