Lektion

Fortællinger og evidentia

Hvad lærer vi?

 1. At bruge sanser i formidlingen
 2. At bruge fortællinger i formidlingen
 3. At lytte til mundtlige præsentationer 

Forslag til Struktur

1) Fælles
Se filmen om 'sprog' med professor Jens Kjeldsen. Hvad er forskellene på et godt talesprog og et godt skriftsprog?

2) Læs talen højt   
Print talemanuskriptet ud, og læs hele Agnes Musses tale. En eller flere elever holder talen foran klassen: Rejs dig op. Læs langsomt. Prøv at få teksten til at være mundtlig. 
 
3) Fælles
 • Hvad handler talen om?
 • Hvad er dens argumenter? 
 • Hvordan bruges fortællingen fra håndboldhallen til at sige noget om sagen?

4) Fælles
Evidentia betyder egentlig: ‘virkeliggørelse’. Når vi arbejder med evidentia, prøver vi at skabe billeder i modtagernes hoveder. Det kan f.eks. gøres ved at bruge adjektiver, fortællinger/eksempler, sanser, billedsprog (se slides 11-15).

5) Skriveøvelse
Æbleøvelsen

6) Skrivetid i grupper
Lav en fortælling til din egen tale:
 • Hvilken fortælling ville styrke min argumentation?
 • Kan mit emne illustreres med en historie om mennesker (eller dyr)?
 • Kan jeg skabe evidentia? 
 • Hjælpesætninger: “Prøv at forestille jer…”, “Jeg vil lige fortælle jer om …”, “Det minder om en historie …”. 
Brug Agnes' tale og slides om evidentia som inspiration. 

7) Fælles
Eksempler kan både være fakta og statistik, men kan også være en mindre udbygget fortælling, der også fungerer ved at skabe billeder i modtagerens hoved. Hvilke eksempler kan du bruge til at understøtte dine argumenter?

8) Grupper
Eleverne læser midterdelen af deres tale op for hinanden evt. med brug af lytterkarakterer fra øvelsen herunder. Hver gruppe vælger to, der skal læse deres midterdele op i plenum. Klapsalver og hujen fra publikum.
 
9) Lytteøvelse
Lytterkarakterer.
 
10) Lytteøvelse
Omvendtdag i klasseværelset

11) EKSTRA! Inspiration
Se (og læs) indledningen til Kong Haralds tale. Hvordan bruges sanser og beskrivelser til at skabe patos her?
Læs politiker Sikandar Siddiques folkemødetale. Hvordan bruges fortællingen om talerens far til at sige noget om sagen?

12) EKSTRA! Perspektivering
Læs hele Emma Holtens Grundlovstale:  Find eksempler på billedsprog. 
Alternativ: Anna Juuls båltale om ukrudt.
 • Hvordan bruges forskellige metaforer her?
 • Hvilken effekt har de?