Lektion

Actio og mundtlighed

Hvad lærer vi?

  1. At vænne os til at tale foran klassen
  2. At vænne os til at lytte
  3. At have øjenkontakt

Forslag til struktur

1) Lytteforberedelse
Inden lektionen kan eleverne evt. have gennemført øvelsen ’Smuglytteren’ – enten i spisepausen eller som lektie.
 Lytteøvelse: Smuglytteren

 2) Fælles
Se den sidste film om fremførelse. Hvad kan du bruge fra filmen? Husk: "Du er chefen". 

 3) Feedback
Feedbackrunde i grupper: Finpudse manuskript: (evt. overstregningstuscher i forskellige farver) Overstreg eller notér tre gode ting ved dette manus. Send manuskriptet mod venstre indtil alle i gruppen har læst det. 

4) Fælles eller i grupper
Se videoer til inspiration: 
Mathias Vinholt – vinder af Årets Danske Tale 2022 
Alex Vanopslagh i Folketinget 2019
DiCaprio – Oscar-tale 2016
Greta Thunberg – How dare you
Matias Fournais-Sanchez' tale om racisme til Nordisk Talefest 2023
Sofie Lindes takketale ved modtagelsen af Årets Danske Tale 2020

Elevtaler fra talefesterne 2022-2023
  • Hvad gjorde taleren rigtigt her? Kropssprog, stemmeføring, argumentation etc. Uddel evt. ’lyttemissioner’ inden. 

4) Øvelse i øjenkontakt
Hånden op-øvelsen.

5) Visualiseringsøvelse
 “Hvad er det værste der kan ske”-øvelsen. Kan bruges mod nervøsitet.

6) Generalprøve
Hold talerne for dele af klassen eller hele holdet. 

  • Hvordan føltes det at tale foran publikum? Hvordan kan du forberede dig til at holde talen foran flere mennesker?