Undervisningsmateriale

Lektion

Idefasen

Denne lektion handler om at imitere greb fra dygtige talere (mesterlæreprincippet) samt lære at tale om sig selv foran andre.

Tid
90 min.
Forberedelse
ingen

Lektion

Argumentation

Denne lektion handler om at bruge topik til at undersøge og forbedre vores argumentation.

Tid
90 min.
Forberedelse
Alle skal have valgt et hovedargument og/eller en opfordring til handling til denne lektion.

Lektion

Fortællinger og evidentia

Denne lektion handler om at bruge sanser og fortællinger i sin tale. Og om at være en god lytter.

Tid
90 min.
Forberedelse
Læs gymnasieeleven Agnes Musses tale fra Talefest Syd 2023.

Lektion

Indledninger

Lektionen handler om arbejdet med talens indledning og med appelformerne: etos, logos og patos. Desuden trænes lytning og rollen som tilhører.

Tid
90 min.
Forberedelse
Læs evt. hele Thit Jensens tale.

Lektion

Afslutning og stilistik

I denne lektion lærer eleverne at genkende og anvende de mest almindelige stilfigurer og at lade sig inspirere af andre talere samt at skrive en afslutning.

Tid
90 min.
Forberedelse
Alle medbringer indledning, fortælling, argumenter og skitse til deres tale i udprintet form.

Lektion

Actio og mundtlighed

Lektionen handler om at at vænne eleverne til at tale foran klassen og til at vænne sig til at lytte og have øjenkontakt.

Tid
90 min.
Forberedelse
Færdigt udprintet manus.